Códigos Postais de Celorico da Beira


GPS: 40.635028,-7.393625
LOJA CTT CELORICO DA BEIRA
Apartado 24, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
EC CELORICO DA BEIRA
Apartado 25, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.633371,-7.389692 Rua 25 de Abril
6360-329 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
LOJA CTT CELORICO DA BEIRA
Apartado 25, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.618931,-7.406484 Parque Industrial A25
6360-225 CASAS DO SOEIRO
Casas do Soeiro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
EC CELORICO DA BEIRA
Apartado 26, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
LOJA CTT CELORICO DA BEIRA
Apartado 26, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 261, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 262, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 263, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 264, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 265, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 266, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 267, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 268, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda