Códigos Postais de Celorico da Beira


GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 269, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
EC CELORICO DA BEIRA
Apartado 27, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
LOJA CTT CELORICO DA BEIRA
Apartado 27, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 270, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 271, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 272, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 273, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 274, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 275, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 276, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 277, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 278, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 39.000000,-8.300000
PC LAJEOSA DO MONDEGO
Apartado 279, Lajeosa do Mondego
6361-907 LAJEOSA DO MONDEGO
Lajeosa do Mondego, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
EC CELORICO DA BEIRA
Apartado 28, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda

GPS: 40.635028,-7.393625
LOJA CTT CELORICO DA BEIRA
Apartado 28, Celorico da Beira
6361-909 CELORICO DA BEIRA
São Pedro, Celorico da Beira, Guarda